.

jest pusty

Piłki

Piłki do gry na hali i na zewnątrz